Homeopathie bekijkt de mens als één geheel. Klachten kunnen zich gedurende uw leven opstapelen, net als de ringen van een ui.

Die lagen worden afgepeld om tot de kern van het probleem te komen. Er wordt dus gezocht naar de oorzaak van klachten waardoor effectievere behandeling mogelijk is.
Homeopathie werkt op zowel psychische als lichamelijke klachten van welke aard dan ook.
De middelen die worden ingezet hebben geen nadelige bijwerkingen.
Klassieke homeopathie is erkend als geneesmethode.
Van gediplomeerde homeopaten die zijn aangesloten bij erkende beroepsverenigingen worden de kosten vergoed door (de meeste) zorgverzekeraars